Telefonní seznam KrÚ Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Hartmann Libor, Ing.



qr
funkceúředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí 02
Odbor kontroly
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
telefon
mobil
email
564 602 705
724 650 231
hartmann.l@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.10
Seifertova 1875/26
Jihlava

 
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Sobotková Hana564 602 567sobotkova.h@kr-vysocina.cz
  Vaníčková Helena, DiS.564 602 573vanickova.h@kr-vysocina.cz
  Pejcha Jiří, Ing.564 602 709Pejcha.J@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz