Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Fejt Martin, Bc.qr
funkceúředník na úseku investic v sociálních službách
Odbor sociálních věcí
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
telefon
mobil
fax
email
564 602 836
 
564 602 427
fejt.m@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.15 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
přítomen Přibilová Jitka, Ing.564 602 837Pribilova.J@kr-vysocina.cz
nepřítomen Krmášková Ludmila564 602 813krmaskova.l@kr-vysocina.cz
přítomen Šálková Dana, Bc.564 602 838salkova.d@kr-vysocina.cz
nepřítomen Pospíchalová Michaela, Bc.564 602 843pospichalova.m@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz