Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Dvořáková Ivaqr
funkceúředník na úseku účetnictví a rozpočtu obcí 01
Odbor ekonomický
Oddělení financování a výkaznictví obcí
telefon
mobil
email
564 602 224
 
dvorakova.i@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
4.31 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Martinů Hana, Ing.564 602 398martinu.h@kr-vysocina.cz
nepřítomen Vrzalová Marie564 602 206vrzalova.m@kr-vysocina.cz
nepřítomen Strnadová Stanislava564 602 273strnadova.s@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz