Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Dvořák Petrqr
funkceúředník na úseku majetkoprávní agendy 04
Odbor majetkový
Oddělení majetkoprávní
telefon
mobil
email
564 602 227
724 650 192
dvorak.p@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.07 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Mrázková Jana, JUDr.564 602 228mrazkova.j@kr-vysocina.cz
  Veselá Vlasta, Mgr.564 602 284vesela.v@kr-vysocina.cz
  Kezniklová Marie, Ing.564 602 439Kezniklova.M@kr-vysocina.cz
  Širmerová Nicola, Mgr.564 602 282Sirmerova.N@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz