Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Dohnal Lubomír, Dr. Ing. et Ing.qr
funkcevedoucí oddělení
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Oddělení stavebního řádu
telefon
mobil
email
564 602 197
734 694 484
Dohnal.L@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.24 C
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz