Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Čížková Zuzana, Ing.qr
funkceúředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU a problematiky poskytování veřejné podpory
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
telefon
mobil
email
564 602 533
 
Cizkova.Z@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.04
Žižkova 1936/16
JIhlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Tlustoš Petr, Mgr.564 602 588tlustos.p@kr-vysocina.cz
nepřítomen Marková Monika, Mgr.564 602 540Markova.M2@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz