Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Časarová Lucie, Ing.

funkceexternista
koordinátor PS elektronické bezpečnosti
Odbor informatiky
telefon
mobil
email
 
721 947 046
casarova.l@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
Jihlava, Žižkova 57 D 
Elektronická bezpečnost
koordinátor PS elektronické bezpečnosti


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz