Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Buchtová Martina, Ing. Bc.qr
funkceúředník na úseku akčního plánování ve vzdělávání 01
Odbor školství, mládeže a sportu
Oddělení rozvoje vzdělávání
telefon
mobil
email
564 602 978
 
Buchtova.M@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
218
Věžní 4284/28
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Sedmíková Eva, Mgr.564 602 948Sedmikova.E@kr-vysocina.cz
  Nováková Tereza, Ing.564 602 967Novakova.T@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz