Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Brunová Zdeňka, Mgr.qr
funkceúředník na úseku ochrany evropsky významných lokalit (Natura 2000)
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
fax
email
564 602 505
 
564 602 430
Brunova.Z@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
1.18
Seifertova 1876/24
Jihlava

 nepřítomen nepřítomen
 pracovní náplň
 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
nepřítomen Slouka Roman, JUDr. Mgr.564 602 507slouka.r@kr-vysocina.cz
nepřítomen Švíková Barbora, Ing.564 602 590svikova.b@kr-vysocina.cz
nepřítomen Ehrenbergerová Jana, Mgr.564 602 505ehrenbergerova.j@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz