Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Slámečka Janqr
funkcepředseda Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina
 
 
telefon
mobil
fax
email
564 602 383
731 155 963
 
slamecka.j@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.26 B
Žižkova 57
Jihlava
587 33
 

 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz