Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Singer Tomáš, Mgr.qr
funkceúředník na úseku statistiky, metodiky a koncepce zdravotnictví 02
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní péče
telefon
mobil
email
564 602 455
724 650 176
Singer.T@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
3.08 D
Žižkova 1882/57
Jihlava

 

 elektronický certifikát pro šifrování
 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz