Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Ďásková Iva, Ing.vedoucí oddělení564 602 702724 650 200daskova.i@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.09
nepřítomen Haláková Jana, Ing. 564 602 721724 650 172halakova.j@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Kosmáková Lucie, Ing. 564 602 724724 650 264kosmakova.l@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Křivánková Zdeňka, Ing. 564 602 725724 650 139Krivankova.Z@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.05
nepřítomen Machyán Jan, Mgr. 564 602 711724 650 220machyan.j@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.05
nepřítomen Sedláková Marie, Ing. 564 602 710724 650 279sedlakova.m@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Zápotočný Stanislav, Ing. 564 602 713724 650 179zapotocny.s@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.05


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz