Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Bergerová Markéta, Ing.vedoucí oddělení564 602 289734 694 509bergerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Bělochová Olga 564 602 236 Belochova.O@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
nepřítomen Eliášová Lenka, Ing. 564 602 252 eliasova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
nepřítomen Hájková Jana 564 602 246 Hajkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
nepřítomen Horká Olga, Ing. 564 602 385 horka.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Konířová Martina, DiS. 564 602 294 konirova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Kourková Eva 564 602 247 kourkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Kšírová Vladimíra 564 602 223 ksirova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C
nepřítomen Urbanová Lenka 564 602 236 urbanova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
nepřítomen Vlková Jana, Bc. 564 602 389 vlkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz