Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Hanáková Kosourová Ivana, Ing.,Bc., DiS.vedoucí oddělení564 602 107724 650 243kosourova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
přítomen Činčárová Jana 564 602 151 cincarova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
přítomen Dočkalová Jana 564 602 143 dockalova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
přítomen Menclová Eva 564 602 149 Menclova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
přítomen Navrátilová Marcela 564 602 105 navratilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
přítomen Nohová Denisa, Bc. 564 602 418 Nohova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
přítomen Plachá Eva, Ing. 564 602 106 placha.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz