Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Rezničenková Irena, Ing.vedoucí oddělení564 602 728724 650 260reznicenkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.09
nepřítomen Burešová Simona, Bc. 564 602 714724 650 229buresova.s@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03
nepřítomen Hartmann Libor, Ing. 564 602 705724 650 231hartmann.l@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Kalinová Lenka 564 602 720724 650 209kalinova.l@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03
nepřítomen Neubauerová Miloslava 564 602 722724 650 223neubauerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Pachr Jaroslav 564 602 708724 650 225pachr.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Pejcha Jiří, Ing. 564 602 709724 650 170Pejcha.J@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Pospíchalová Radka, Ing. 564 602 716724 650 262Pospichalova.R@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Procházková Miluše 564 602 719724 650 256prochazkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03
nepřítomen Sobotková Hana 564 602 567724 650 258sobotkova.h@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Vaníčková Helena, DiS. 564 602 573724 650 261vanickova.h@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Vecheta Michael, Ing. 564 602 718724 650 259Vecheta.M@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Ženčáková Arnoštka, RNDr. 564 602 707724 650 287Zencakova.A@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz