Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Marek David, Mgr.vedoucí oddělení564 602 183724 650 246marek.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D
nepřítomen Fikarová Eva, Ing. 564 602 102 fikarova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
přítomen Fortelná Iva, Ing. 564 602 476 fortelna.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D
nepřítomen Houfová Eva, Bc. 564 602 180 houfova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 D
vzdálený přístup Kuchařová Alena, JUDr. 564 602 258724 650 181kucharova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
přítomen Kűhtreiberová Jana, Ing. 564 602 153 kuhtreiberova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
přítomen Novák Jindřich, Mgr. 564 602 182 novak.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D
přítomen Schimmerová Ivana, Mgr. 564 602 179 schimmerova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 D
přítomen Schwammenhőferová Andrea, Ing. Bc. 564 602 376 schwammenhoferova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D
přítomen Sedláčková Helena, Bc. 564 602 115 sedlackova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
přítomen Valjentová Pavlína, Mgr. 564 602 475 Valjentova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D
přítomen Vobůrková Michaela, Mgr. 564 602 298 Voburkova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz