Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Kliková Eva   Klikova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57
 Kotrbová Helena, Ing. 564 602 155724 650 115Kotrbova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz