Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Coufalová Andrea 564 602 117 Coufalova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
 Čechová Jana   Cechova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz