Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Šmídová Ivana, Ing.vedoucí oddělení564 602 253724 650 178smidova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Baráková Lenka 564 602 123 barakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Bečková Marie 564 602 155 Beckova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Bouzková Bohuslava 564 602 360 bouzkova.b@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Brabencová Dita, Ing. 564 602 345 brabencova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Coufalová Eva 564 602 101 coufalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Dufková Iveta 564 602 343 dufkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A
nepřítomen Grubauer Milan 564 602 396724 650 135grubauer.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C
nepřítomen Hanus Vlastimil 564 602 332724 650 174hanus.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.17 A
nepřítomen Jelínek Petr 564 602 321724 650 129jelinek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.13 A
nepřítomen Novák Daniel 564 602 312724 650 286novak.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C
nepřítomen Petreková Iva 564 602 118 Petrekova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Pospíchal Martin 564 602 313724 650 268Pospichal.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C
nepřítomen Svěráková Jitka 564 602 297 sverakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Šeredová Hana 564 602 359 seredova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Štefl Jiří 564 602 397724 650 168stefl.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C
nepřítomen Vokurková Alena 564 602 343 vokurkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A
nepřítomen Vostál Roman 564 602 194724 650 113vostal.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C
nepřítomen Zálešák Libor 564 602 395724 650 230zalesak.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz