Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
nepřítomen Láníková Eva, Bc.vedoucí oddělení564 602 581724 650 292lanikova.e@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.09
nepřítomen Čáp Martin, Bc. 564 602 589 cap.m@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.09
nepřítomen Dočekalová Denisa, Bc. 564 602 551 Docekalova.D@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.07
nepřítomen Fousová Radka, Bc. 564 602 539 Fousova.R@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.10
nepřítomen Kamenická Veronika, Ing. 564 602 553 kamenicka.v@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.10
nepřítomen Marková Aneta, Ing. 564 602 545 markova.a@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.07
nepřítomen Policarová Jana, DiS. 564 602 585 Policarova.J@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.07


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz