Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Ulrichová Irenaqr
funkceúředník na úseku ochrany přírody a agenda CITES
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
telefon
mobil
email
564 602 506
724 650 103
ulrichova.i@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.09
Seifertova 1876/24
Jihlava

 

 vizitka VCard


jménotelefone-mail
 Kolegové v kanceláři
  Fryš Michal, Mgr.564 602 504frys.m@kr-vysocina.cz
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz