Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
 Křížek Miroslav, Bc. 564 602 456 Krizek.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D
 Krylová Martina, Bc. et Bc. 564 602 467 Krylova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
 Schmidtová Silvie, Bc. 568 809 965704 984 766Krizova.S@kr-vysocina.czTřebíč, Purkyňovo nám. 133/2, budova N - suterén


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz