Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

Odbor zdravotnictvíorg.strfax: +420564602435

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Měrtlová Soňa, Ing.vedoucí odboru564 602 450724 650 187mertlova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 D
nepřítomen Štanclová Jana, JUDr. 564 602 451724 650 291stanclova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D
nepřítomen Vítková Renata, Ing. 564 602 458 Vitkova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 D
Oddělení zdravotní péče
nepřítomen Dvořáková Jana, Ing.vedoucí oddělení564 602 470724 650 275dvorakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 D
nepřítomen Beneš Zdeněk, Ing. 564 602 456724 650 173Benes.Z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D
nepřítomen Eisová Veronika, Ing. 564 602 467 eisova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
nepřítomen Fialová Kateřina, Ing. 564 602 468 Fialova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
nepřítomen Nulíček Jaroslav, Bc. 564 602 469724 650 183nulicek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D
nepřítomen Rytychová Jarmila, Ing. 564 602 466 rytychova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D
nepřítomen Singer Tomáš, Bc. 564 602 455724 650 176Singer.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D
nepřítomen Vorálková Hana, Mgr. 564 602 452 Voralkova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
Oddělení zdravotní správy
nepřítomen Talpa David, Bc.vedoucí oddělení564 602 461724 650 293talpa.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D
nepřítomen Halačka Tomáš, Ing. 564 602 453 halacka.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04 D
nepřítomen Jílková Lada, Mgr. 564 602 460 jilkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 D
nepřítomen Smolíková Zuzana, Bc. 564 602 457734 694 502smolikova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
nepřítomen Šalandová Jitka 564 602 464 salandova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
nepřítomen Šimková Jana 564 602 459 Simkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
nepřítomen Šimková Veronika, Ing. 564 602 462734 694 515simkova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04 D
Externisté
 Veselá Iveta, Ing.externista564 602 533 vesela.i@kr-vysocina.czŽižkova 57 D, Jihlava


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz