Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení organizace školství
 Medová Jitka, Mgr. 564 602 957 Medova.J@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 312
Oddělení rozvoje vzdělávání
 Mondeková Lucie, Ing. 564 602 952731 632 532Mondekova.L@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 409


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz