Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Kazdová Lucie, Mgr. 564 602 956 Kazdova.L@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 216
 Kloudová Jana 564 602 953 Kloudova.J@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 212
Oddělení financování školství
 Kafková Jitka 564 602 936 kafkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 415
 Kučerová Jana 564 602 926 kucerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 414
Oddělení hospodaření krajského školství
 Králík Ondřej, Ing.vedoucí oddělení564 602 954724 650 164kralik.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 311
Oddělení mládeže a sportu
 Kastner Milan, Ing.vedoucí oddělení564 602 971724 650 274kastner.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
Oddělení organizace školství
 Koudelová Hana, Mgr. 564 602 949 Koudelova.H@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 312


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz