Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
 Holéczyová Darina, Bc. 564 602 336724 650 110Holeczyova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.27 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení tiskové
 Hošek Radim, Ing. 564 602 374724 650 269hosek.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz