Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
 Láníková Eva, Bc.vedoucí oddělení564 602 581724 650 292lanikova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.09


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení regionálního rozvoje
 Leligdonová Eva, Mgr. 564 602 559 leligdonova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.09
Externisté
 Pykalová Dita, Ing.externista564 602 559 maresova.d@seznam.czJihlava, Žižkova 16, 1.10
 Loveček Josef externista564 602 555 lovecek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 16, 1.10


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz