Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
Osobní karta


jméno

Lupač Dočekalová Denisa, Bc.qr
funkceúředník na úseku grantových programů se zaměřením na administraci grantových programů 01
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení grantových programů
telefon
mobil
email
564 602 551
 
Docekalova.D@kr-vysocina.cz
kancelář
ulice
obec
PSČ
2.12
Žižkova 1936/16
Jihlava

 

 vizitka VCard


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz