Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Fryšová Iveta, doc.RNDr., Ph.D.vedoucí odboru564 602 546724 650 180frysova.i@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.06
nepřítomen Marková Miroslava 564 602 537 markova.m@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.02
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
nepřítomen Jež Jan, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 563724 650 194jez.jan@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.07
nepřítomen Benešová Pavla, Ing. 564 602 587 benesova.p@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.08
nepřítomen Brücknerová Monika, Ing. 564 602 548 brucknerova.m@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.07
nepřítomen Čížková Zuzana, Ing. 564 602 533 Cizkova.Z@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.04
nepřítomen Hodačová Irena, Ing. 564 602 560 hodacova.i@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.08
nepřítomen Marková Monika, Mgr. 564 602 540 Markova.M2@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.04
nepřítomen Šedivý Richard, Ing. 564 602 561 sedivy.r@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.08
nepřítomen Šprynarová Božena 564 602 500 sprynarova.b@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.07
nepřítomen Tlustoš Petr, Mgr. 564 602 588 tlustos.p@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 3.04
Oddělení grantových programů
nepřítomen Láníková Eva, Bc.vedoucí oddělení564 602 581724 650 292lanikova.e@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.09
nepřítomen Badalíková Lenka, Mgr. 564 602 552 Badalikova.L@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.13
nepřítomen Bátlová Aneta, Ing. 564 602 545 batlova.a@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.07
nepřítomen Čáp Martin, Bc. 564 602 589 cap.m@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.09
nepřítomen Fousová Radka, Bc. 564 602 539 Fousova.R@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.10
nepřítomen Kamenická Veronika, Ing. 564 602 553 kamenicka.v@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.10
nepřítomen Lupač Dočekalová Denisa, Bc. 564 602 551 Docekalova.D@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.14
nepřítomen Novotná Pavla, Bc. 564 602 536 Novotna.P@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.14
nepřítomen Policarová Jana, DiS. 564 602 585 Policarova.J@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.07
nepřítomen Šloufová Marcela, Bc. 564 602 547 Sloufova.M@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.07
nepřítomen Zítková Alena, Bc. 564 602 535 zitkova.a@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.13
Oddělení regionálního rozvoje
nepřítomen Holý Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 538 holy.p@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.08
nepřítomen Böhmová Jana, Bc. 564 602 586724 650 276bohmova.jana@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.10
nepřítomen Hájková Ivona, Ing. 564 602 534724 650 145hajkova.ivona@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.06
nepřítomen Janoušková Gabriela, Mgr. 564 602 550 Janouskova.G@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.05
nepřítomen Leligdonová Eva, Mgr. 564 602 559 leligdonova.e@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.10
nepřítomen Loveček Josef 564 602 564 lovecek.j@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.10
nepřítomen Matoušková Lenka, Ing. 564 602 549724 650 278matouskova.l@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.07
nepřítomen Říčan Jan, Ing. 564 602 531724 650 144Rican.J@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.06
nepřítomen Sklenář Oldřich, Mgr. 564 602 562724 650 149sklenar.o@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.05
nepřítomen Ustohalová Klára, Ing. 564 602 582 Ustohalova.K@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 1.09
Oddělení strategického plánování
nepřítomen Vichr Dušan, Mgr.vedoucí oddělení564 602 541724 650 195vichr.d@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.11
nepřítomen Hrůza Luděk 564 602 543 hruza.l@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.11
nepřítomen Molák Miloš, Mgr. 564 602 542 molak.m@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.11
nepřítomen Stejskal Vít, Bc. 564 602 544 Stejskal.V@kr-vysocina.czJIhlava, Žižkova 1936/16, 2.11
Externisté
 Kalasová Petra, Ing.externista564 602 538 kalasova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 16, 1.08
 Marešová Dita, Ing.externista564 602 559 maresova.d@seznam.czJihlava, Žižkova 16, 1.10


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz