Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
 Pikla Jozef, Ing. 564 602 438 Pikla.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy realit
 Pelikán Josef, Ing. 564 602 204724 650 177Pelikan.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.21 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz