Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Tlačbabová Kamila, Mgr. 564 602 352 tlacbabova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B
 Vondráková Zuzana, Ing. 564 602 353734 694 519vondrakova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 B
Oddělení kultury
 Komínová Jana, DiS. 564 602 249724 650 105kominova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz