Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

Odbor kontrolyorg.strfax: +420564602434

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Ňachaj Michal, Ing.vedoucí odboru564 602 701724 650 141nachaj.m@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.10
nepřítomen Labudová Alena, JUDr. 564 602 717724 650 198labudova.a@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.09
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
nepřítomen Rezničenková Irena, Ing.vedoucí oddělení564 602 728724 650 260reznicenkova.i@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.09
nepřítomen Burešová Simona, Bc. 564 602 714724 650 229buresova.s@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.03
nepřítomen Hartmann Libor, Ing. 564 602 705724 650 231hartmann.l@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Havelková Monika, Bc. 564 602 715724 650 245havelkova.m@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Kalinová Lenka 564 602 720724 650 209kalinova.l@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.03
nepřítomen Neubauerová Miloslava 564 602 722724 650 223neubauerova.m@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Pachr Jaroslav 564 602 708724 650 225pachr.j@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Parkanová Veronika, Ing. 564 602 557724 650 205Parkanova.V@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Pejcha Jiří, Ing. 564 602 709724 650 170Pejcha.J@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Procházková Miluše 564 602 719724 650 256prochazkova.m@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.03
nepřítomen Sobotková Hana 564 602 567724 650 258sobotkova.h@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Vaníčková Helena, DiS. 564 602 573724 650 261vanickova.h@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Ženčáková Arnoštka, RNDr. 564 602 707724 650 287Zencakova.A@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.03
Oddělení veřejnosprávní kontroly
nepřítomen Ďásková Iva, Ing.vedoucí oddělení564 602 702724 650 200daskova.i@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 2.09
nepřítomen Haláková Jana, Ing. 564 602 721724 650 172halakova.j@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Kosmáková Lucie, Ing. 564 602 724724 650 264kosmakova.l@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Křivánková Zdeňka, Ing. 564 602 725724 650 139Krivankova.Z@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.05
nepřítomen Machyán Jan, Mgr. 564 602 711724 650 220machyan.j@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.05
nepřítomen Sedláková Marie, Ing. 564 602 710724 650 279sedlakova.m@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Zápotočný Stanislav, Ing. 564 602 713724 650 179zapotocny.s@kr-vysocina.czJIhlava, Seifertova 1875/26, 1.05


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz