Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

Odbor ekonomickýorg.strfax: +420564602424

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Krištofová Anna, Ing.vedoucí odboru564 602 232724 650 106kristofova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.23 C
přítomen Chvátalová Martina, Ing. 564 602 233 Chvatalova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
přítomen Vostálová Marie 564 602 231 vostalova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.24 C
Oddělení financování a výkaznictví obcí
přítomen Šuláková Eva, Ing.vedoucí oddělení564 602 239734 694 508sulakova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 C
přítomen Dvořáková Iva 564 602 224 dvorakova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
nepřítomen Elblová Jana 564 602 569 elblova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
přítomen Janoušek Pavel, Ing. 564 602 261 janousek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C
přítomen Karásková Jana 564 602 240 karaskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
přítomen Kasalová Jana, Bc. 564 602 594 Kasalova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
přítomen Křemínská Marie 564 602 574 kreminska.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
přítomen Kružíková Dita 564 602 578 Kruzikova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
přítomen Landová Jana 564 602 570724 650 206landova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
přítomen Martinů Hana, Ing. 564 602 398 martinu.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
přítomen Nejedlá Věra 564 602 572 nejedla.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
přítomen Strnadová Stanislava 564 602 273 strnadova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
přítomen Vídenská Jana 564 602 242 videnska.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
přítomen Vrzalová Marie 564 602 206 vrzalova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
Oddělení rozpočtu a financování
přítomen Kopecká Jaroslava, Ing.vedoucí oddělení564 602 230734 694 507kopecka.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.22 C
přítomen Paulíková Radka 564 602 597 paulikova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
nepřítomen Sošková Hana, Ing. 564 602 265734 694 510soskova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
přítomen Tesařová Renáta, Bc. 564 602 190 tesarova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
přítomen Tulis Pavel, Ing. Bc. 564 602 384734 694 511tulis.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.22 C
přítomen Vrtalová Eva 564 602 277 vrtalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
nepřítomen Zemanová Martina, Bc., DiS. 564 602 280 zemanova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
Oddělení účetnictví
přítomen Bergerová Markéta, Ing.vedoucí oddělení564 602 289734 694 509bergerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Bělochová Olga 564 602 236 Belochova.O@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
přítomen Eliášová Lenka, Ing. 564 602 252 eliasova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
nepřítomen Hájková Jana 564 602 246 Hajkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
přítomen Horká Olga, Ing. 564 602 385 horka.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
přítomen Konířová Martina, DiS. 564 602 294 konirova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
přítomen Kourková Eva 564 602 247 kourkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
přítomen Kšírová Vladimíra 564 602 223 ksirova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C
nepřítomen Urbanová Lenka 564 602 236 urbanova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
přítomen Vlková Jana, Bc. 564 602 389 vlkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz