Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Strnadová Hana, Ing.vedoucí odboru564 602 235724 650 143strnadova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.28 C
přítomen Mládek Antonín, JUDr., Ph.D. 564 602 442 mladek.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.30 C
přítomen Motlová Hana, Mgr. 564 602 286724 650 222motlova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
přítomen Váňová Kamila 564 602 234 vanova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 C
Oddělení dopravní obslužnosti
přítomen Bartoš Pavel, Ing.vedoucí oddělení564 602 237724 650 138bartos.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
přítomen Hladíková Libuše, Bc. 564 602 288 hladikova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
nepřítomen Janoušková Renata, Bc. 564 602 287 janouskova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
přítomen Němec Jan, Bc. 564 602 388 nemec.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
přítomen Oberreiterová Pavlína, Ing. 564 602 392 oberreiterova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
přítomen Skryjová Radka, Bc. 564 602 255 skryjova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
přítomen Zikán Václav, Ing. 564 602 178 zikan.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
Oddělení dopravy
přítomen Sedláková Ludmila, Ing.vedoucí oddělení564 602 291724 650 202sedlakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
nepřítomen Balcárek Oto, Ing. 564 602 391724 650 188balcarek.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
přítomen Hájková Iveta 564 602 329 hajkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
přítomen Hrnčiar Jozef, Ing. 564 602 241 hrnciar.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
přítomen Jelínková Iva 564 602 390 Jelinkova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
přítomen Kasalová Zdeňka, Ing. 564 602 290 kasalova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
přítomen Knoflíčková Barbora, DiS. 564 602 244 knoflickova.b@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
přítomen Kotrčová Dagmar, Mgr. 564 602 393 Kotrcova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
přítomen Kovář Petr, Ing. 564 602 238 kovar.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
přítomen Macura Jiří, Ing. 564 602 292724 650 218macura.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
nepřítomen Petr Martin, Ing. 564 602 412 petr.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
přítomen Půžová Lada 564 602 243734 694 501puzova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
přítomen Sadílková Alena 564 602 394 sadilkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
přítomen Sládková Marie, Ing. arch. 564 602 245 sladkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
přítomen Veselská Veronika, Ing. 564 602 254 veselska.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
Oddělení investiční a správy komunikací
přítomen Matulová Hana, Ing.vedoucí oddělení564 602 219724 650 204matulova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
nepřítomen Blaha Daniel, Ing. 564 602 441724 650 184blaha.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
přítomen Boček Jan, Mgr. 564 602 256 bocek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
přítomen Dokulil Miroslav, Ing. 564 602 222734 694 517dokulil.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.29 C
nepřítomen Hamáček Pavel, Ing. Bc. 564 602 387 hamacek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 C
přítomen Juránek Stanislav, Ing. 564 602 229734 694 516juranek.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
přítomen Liška Karel, Ing. 564 602 216724 650 221Liska.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.29 C
nepřítomen Lojda Jiří, Mgr. Ing. 564 602 217724 650 197lojda.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
přítomen Pípal Tomáš 564 602 386724 650 186pipal.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
nepřítomen Procházková Lenka, Bc. 564 602 378 prochazkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 C
přítomen Šedová Irena, Ing. 564 602 274724 650 237sedova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
Oddělení projektového řízení
nepřítomen Handa Radek, Ing.vedoucí oddělení564 602 189724 650 228handa.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C
přítomen Majdičová Markéta, Bc. 564 602 181 Majdicova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C
přítomen Opatová Radka, Ing. 564 602 186 opatova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C
nepřítomen Žižka Radek, Ing. 564 602 192 zizka.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz