Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Odbor analýz a podpory řízení
 Chlup Marekexternista 603 575 424 Žižkova 57 D, Jihlava
Odbor informatiky
 Časarová Lucie, Ing.externista 721 947 046casarova.l@kr-vysocina.czŽižkova 57, Jihlava
 Pejchal Janexternista 603 155 974pejchal.j@kr-vysocina.cz 
Odbor informatiky
 Vácová Jana, Mgr.externista 721 482 820vacova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 57
Odbor regionálního rozvoje
 Kalasová Petra, Ing.externista564 602 538 kalasova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 16, 1.08
Odbor sociálních věcí
 Weber Luděk, Ing.externista564 602 835 weber.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12. D
Odbor zdravotnictví
 Veselá Iveta, Ing.externista564 602 533 vesela.i@kr-vysocina.czŽižkova 57 D, Jihlava


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz