Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení účetnictví
 Urbanová Lenka 564 602 236 urbanova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Ubr Kamil, RNDr.vedoucí odboru564 602 946724 650 137ubr.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 211


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
 Ulrichová Irena 564 602 506724 650 103ulrichova.i@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.09


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz