Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina
jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravy
 Řídká Ludmila, Bc. 564 602 245 Ridka.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
 Rezničenková Irena, Ing. 564 602 594724 650 260reznicenkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
Oddělení účetnictví
 Rosická Monika 564 602 223 Rosicka.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Rudiková Daniela, Ing. 564 602 348 Rudikova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení regionálního rozvoje
 Říčan Jan, Ing. 564 602 531724 650 144Rican.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.06


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
 Říhová Martina 564 602 142724 650 124rihova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.27 A
Oddělení vnějších vztahů
 Rázl Ondřej, Mgr. 564 602 337724 650 270Razl.O@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení územního plánování
 Ryšavá Lenka, Ing. 564 602 270 rysava.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
 Rytychová Jarmila, Ing. 564 602 466 rytychova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
 Růžička Jiří, Ing. 564 602 518 ruzicka.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.16
Oddělení zemědělství
 Rosická Marcela, Mgr. 564 602 577 Rosicka.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.10 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Vrzáčková Adéla, Mgr. 564 602 298 vrzackova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Ryšková Jarmila, Ing. 564 602 184 ryskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.24 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Rydvalová Eva, Mgr.vedoucí oddělení564 602 195724 650 101rydvalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz