Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Běhounek Jiří, MUDr.hejtman564 602 140602 481 434behounek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 A
 Franěk Pavel, Mgr.1. náměstek hejtmana564 602 139724 294 140franek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 A
 Novotný Vladimír, Ing.2. náměstek hejtmana564 602 144731 546 469novotny.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 A
 Fischerová Jana, Ing., CSc.náměstkyně hejtmana564 602 124606 717 194fischerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 A
 Kukla Martin, Ing.náměstek hejtmana564 602 126724 975 825kukla.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, A 3.33
 Pacal Pavel, Mgr.náměstek hejtmana564 602 137724 383 681pacal.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.13 A
 Fialová Jana, Ing., MBAradní564 602 147732 553 693fialova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 A
 Hyliš Jan, Ing.radní564 602 135608 824 269hylis.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.10 A
 Hyský Martin, Ing. Bc.radní564 602 148739 587 663hysky.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
 Kadlec Zdeněk, Mgr. Ing., dr. h. c.ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina564 602 250724 650 114kadlec.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.21 C
 Janoušková Eva, Ing.zástupce ředitele - ředitel sekce ekonomiky a podpory564 602 150724 650 150janouskova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.06 C
 Březina Miroslav, Ing.zástupce ředitele - ředitel sekce pro službu veřejnosti564 602 344724 650 118brezina.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Frajová Dana 564 602 279724 650 158frajova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.23 C
nepřítomen Šťávová Lenka 564 602 251724 650 214stavova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.23 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Buřičová Dana, Ing.vedoucí odboru564 602 331724 650 107buricova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.05 D
nepřítomen Flek Jan, Bc. 564 602 330 flek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D
nepřítomen Hadrava Martin, Bc. 564 602 159724 650 289hadrava.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D
nepřítomen Kabátek Petr, Ing. 564 602 113 kabatek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D
nepřítomen Kotrbová Václava, Mgr., MSc 564 602 327604 250 412kotrbova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D
nepřítomen Lisa Karel, Ing. 564 602 339724 650 290Lisa.Karel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D
nepřítomen Marek Dominik, Ing. 564 602 325724 650 242Marek.Dominik@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D
nepřítomen Nachtnebel Michal, Ing. 564 602 157 nachtnebel.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D
nepřítomen Zajíčková Petra, Ing. 564 602 156 zajickova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Strnadová Hana, Ing.vedoucí odboru564 602 235724 650 143strnadova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.28 C
nepřítomen Mládek Antonín, JUDr., Ph.D. 564 602 442 mladek.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
nepřítomen Motlová Hana, Mgr. 564 602 286724 650 222motlova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
nepřítomen Váňová Kamila 564 602 234 vanova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 C
Oddělení dopravní obslužnosti
nepřítomen Bartoš Pavel, Ing.vedoucí oddělení564 602 237724 650 138bartos.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
nepřítomen Blahoudková Ludmila, Ing. 564 602 191 Blahoudkova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
nepřítomen Caha Lukáš, Bc. 564 602 380 Caha.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
nepřítomen Janoušková Renata, Bc. 564 602 287 janouskova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
nepřítomen Myšková Jana, Ing. 564 602 392 Myskova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
nepřítomen Němec Jan, Bc. 564 602 388 nemec.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.30 C
nepřítomen Němec Lukáš, Bc. 564 602 288 Nemec.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.30 C
nepřítomen Skryjová Radka, Bc. 564 602 255 skryjova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C
nepřítomen Zikán Václav, Ing. 564 602 178 zikan.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.32 C
Oddělení dopravy
nepřítomen Hamáček Pavel, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 291724 650 202hamacek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
nepřítomen Balcárek Oto, Ing. 564 602 391724 650 188balcarek.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
nepřítomen Hájková Iveta 564 602 329 hajkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
nepřítomen Hrnčiar Jozef, Ing. 564 602 241 hrnciar.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
nepřítomen Kasalová Zdeňka, Ing. 564 602 290 kasalova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
nepřítomen Knoflíčková Barbora, DiS. 564 602 244 knoflickova.b@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
nepřítomen Kotrčová Dagmar, Mgr. 564 602 393 Kotrcova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
nepřítomen Kovář Petr, Ing. 564 602 238 kovar.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
nepřítomen Krpálková Marcela, Mgr. 564 602 254 Krpalkova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.27 C
nepřítomen Macura Jiří, Ing. 564 602 292724 650 218macura.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
nepřítomen Mafková Eva, Dis. 564 602 390 Mafkova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
nepřítomen Petr Martin, Ing. 564 602 412 petr.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
nepřítomen Procházka Jaroslav, Bc. 564 602 245 Prochazka.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.42 C
nepřítomen Půžová Lada 564 602 243734 694 501puzova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.44 C
nepřítomen Sadílková Alena 564 602 394 sadilkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.45 C
Oddělení investiční a správy komunikací
nepřítomen Matulová Hana, Ing.vedoucí oddělení564 602 219724 650 204matulova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
nepřítomen Blaha Daniel, Ing. 564 602 441724 650 184blaha.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
nepřítomen Boček Jan, Mgr. 564 602 256 bocek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
nepřítomen Dokulil Miroslav, Ing. 564 602 222734 694 517dokulil.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.29 C
nepřítomen Juránek Stanislav, Ing. 564 602 229734 694 516juranek.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.30 C
nepřítomen Liška Karel, Ing. 564 602 216724 650 221Liska.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.29 C
nepřítomen Lojda Jiří, Mgr. Ing. 564 602 217724 650 197lojda.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
nepřítomen Pípal Tomáš 564 602 386724 650 186pipal.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
nepřítomen Procházková Lenka, Bc. 564 602 378 prochazkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 C
nepřítomen Šedová Irena, Ing. 564 602 274724 650 237sedova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C
nepřítomen Valenta Lukáš, Ing. 564 602 387 Valenta.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 C
Oddělení projektového řízení
nepřítomen Handa Radek, Ing.vedoucí oddělení564 602 189724 650 228handa.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C
nepřítomen Majdičová Markéta, Ing. 564 602 181 Majdicova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C
nepřítomen Weidemannová Radka, Ing. 564 602 186 weidemannova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C
nepřítomen Žižka Radek, Ing. 564 602 192 zizka.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.36 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Krištofová Anna, Ing.vedoucí odboru564 602 232724 650 106kristofova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.23 C
nepřítomen Chvátalová Martina, Ing. 564 602 233 Chvatalova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
nepřítomen Vostálová Marie 564 602 231 vostalova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.24 C
Oddělení financování a výkaznictví obcí
nepřítomen Martinů Hana, Ing.vedoucí oddělení564 602 398 martinu.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 C
nepřítomen Dvořáková Iva 564 602 224 dvorakova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
nepřítomen Elblová Jana 564 602 569 elblova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
nepřítomen Janoušek Pavel, Ing. 564 602 261 janousek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
nepřítomen Karásková Jana 564 602 240 karaskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
nepřítomen Kasalová Jana, Bc. 564 602 594 Kasalova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
nepřítomen Křemínská Marie 564 602 574 kreminska.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
nepřítomen Kružíková Dita 564 602 578 Kruzikova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
nepřítomen Landová Jana 564 602 570724 650 206landova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
nepřítomen Nejedlá Věra 564 602 572 nejedla.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C
nepřítomen Strnadová Stanislava 564 602 273 strnadova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
nepřítomen Vídenská Jana 564 602 242 videnska.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
nepřítomen Vrzalová Marie 564 602 206 vrzalova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
Oddělení rozpočtu a financování
nepřítomen Kopecká Jaroslava, Ing.vedoucí oddělení564 602 230734 694 507kopecka.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.22 C
nepřítomen Paulíková Radka 564 602 597 paulikova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C
nepřítomen Sošková Hana, Ing. 564 602 265734 694 510soskova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
nepřítomen Tesařová Renáta, Bc. 564 602 190 tesarova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
nepřítomen Tulis Pavel, Ing. Bc. 564 602 384734 694 511tulis.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.22 C
nepřítomen Vrtalová Eva 564 602 277 vrtalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
nepřítomen Zemanová Martina, Bc., DiS. 564 602 280 zemanova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
Oddělení účetnictví
nepřítomen Bergerová Markéta, Ing.vedoucí oddělení564 602 289734 694 509bergerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Eliášová Lenka, Ing. 564 602 252 eliasova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
nepřítomen Hájková Jana 564 602 246 Hajkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C
nepřítomen Horká Olga, Ing. 564 602 385 horka.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Konířová Martina, DiS. 564 602 294 konirova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Kourková Eva 564 602 247 kourkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 C
nepřítomen Kšírová Vladimíra 564 602 223 ksirova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C
nepřítomen Urbanová Lenka 564 602 236 urbanova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C
nepřítomen Vlková Jana, Bc. 564 602 389 vlkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Pavlinec Petr, Ing.vedoucí odboru564 602 114724 650 102pavlinec.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.14 D
nepřítomen Jáchim Václav, Ing. 564 602 346724 650 203jachim.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.15 A
nepřítomen Jiráková Klára, Mgr. 564 602 341606 486 742jirakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
nepřítomen Mrázková Táňa, Ing. 564 602 104 mrazkova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
nepřítomen Rudiková Daniela, Ing. 564 602 348 Rudikova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
nepřítomen Šťastná Dana, Ing. 564 602 340 Stastna.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
Oddělení správy databází a aplikací
nepřítomen Krotký Jaroslav, Ing.vedoucí oddělení564 602 109724 650 193krotky.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
nepřítomen Bobek František, Ing. 564 602 314724 650 232bobek.f@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
nepřítomen Čermák Petr 564 602 316 Cermak.P2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
nepřítomen Lysa Milan, Bc. 564 602 323724 650 282lysa.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
nepřítomen Mastný Antonín 564 602 311724 650 238mastny.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
nepřítomen Žák Karel, Ing. 564 602 309724 650 120zak.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D
Oddělení správy GIS
nepřítomen Jůzl Lubomír, Ing.vedoucí oddělení564 602 161724 650 215juzl.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
nepřítomen Novák Petr, Ing. 564 602 158 novak.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
nepřítomen Tejkal Martin, Ing., Ph.D. 564 602 160 tejkal.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D
Oddělení správy sítě
nepřítomen Procházka Martin, Ing.vedoucí oddělení564 602 110604 223 078prochazka.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
nepřítomen Brychta Radek 564 602 322724 650 219brychta.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
nepřítomen Matys Dušan 564 602 342724 650 233matys.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
nepřítomen Musil Martin, DiS. 564 602 335724 650 211musil.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
nepřítomen Svoboda Petr 564 602 324602 537 470Svoboda.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D
nepřítomen Vaněk Petr, Ing. 564 602 347724 650 191vanek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Ňachaj Michal, Ing.vedoucí odboru564 602 701724 650 141nachaj.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.10
nepřítomen Labudová Alena, JUDr. 564 602 717724 650 198labudova.a@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.09
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
nepřítomen Rezničenková Irena, Ing.vedoucí oddělení564 602 728724 650 260reznicenkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.09
nepřítomen Burešová Simona, Bc. 564 602 714724 650 229buresova.s@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03
nepřítomen Hamanová Kateřina, Ing. 564 602 723724 650 205Hamanova.K@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Hartmann Libor, Ing. 564 602 705724 650 231hartmann.l@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Kalinová Lenka 564 602 720724 650 209kalinova.l@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03
nepřítomen Neubauerová Miloslava 564 602 722724 650 223neubauerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Pachr Jaroslav 564 602 708724 650 225pachr.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Pejcha Jiří, Ing. 564 602 709724 650 170Pejcha.J@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Pospíchalová Radka, Ing. 564 602 716724 650 262Pospichalova.R@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Procházková Miluše 564 602 719724 650 256prochazkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03
nepřítomen Sobotková Hana 564 602 567724 650 258sobotkova.h@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Vaníčková Helena, DiS. 564 602 573724 650 261vanickova.h@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Vecheta Michael, Ing. 564 602 718724 650 259Vecheta.M@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04
nepřítomen Ženčáková Arnoštka, RNDr. 564 602 707724 650 287Zencakova.A@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.03
Oddělení veřejnosprávní kontroly
nepřítomen Ďásková Iva, Ing.vedoucí oddělení564 602 702724 650 200daskova.i@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.09
nepřítomen Haláková Jana, Ing. 564 602 721724 650 172halakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Kosmáková Lucie, Ing. 564 602 724724 650 264kosmakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Křivánková Zdeňka, Ing. 564 602 725724 650 139Krivankova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.05
nepřítomen Machyán Jan, Mgr. 564 602 711724 650 220machyan.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.05
nepřítomen Sedláková Marie, Ing. 564 602 710724 650 279sedlakova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.11
nepřítomen Zápotočný Stanislav, Ing. 564 602 713724 650 179zapotocny.s@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.05


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Seidl Ladislav, Ing., MBAvedoucí odboru564 602 248724 650 127seidl.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 B
nepřítomen Buňat Pavel, Bc. 564 602 410734 694 482Bunat.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
nepřítomen Stejskal Petr, Ing. 564 602 354734 694 505stejskal.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B
nepřítomen Švarcová Veronika, Bc. 564 602 355 Svarcova.V2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 B
nepřítomen Vondráková Zuzana, Ing. 564 602 353 vondrakova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B
Oddělení kultury
nepřítomen Schallnerová Ivana, Bc.vedoucí oddělení564 602 409724 650 133schallnerova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
nepřítomen Komínová Jana, DiS. 564 602 249724 650 105kominova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 B
nepřítomen Landsmanová Veronika 564 602 295 Landsmanova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B
nepřítomen Novotná Lenka, Mgr. 564 602 382 novotna.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
nepřítomen Skryjová Martina, Bc., DiS. 564 602 169 skryjova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 B
nepřítomen Strnadová Iva, Bc., DiS. 564 602 260 strnadova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B
Oddělení památkové péče
nepřítomen Čermáková Olga, Ing. arch.vedoucí oddělení564 602 351724 650 212cermakova.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.18 B
nepřítomen Hrbek Vít, Mgr. 564 602 358724 650 226hrbek.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B
nepřítomen Panáčková Jaroslava 564 602 296724 650 147panackova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B
nepřítomen Zadražilová Jana, Mgr. et Mgr. 564 602 357 zadrazilova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.18 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Kolář Petr, Ing.vedoucí odboru564 602 214724 650 122kolar.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.24 C
nepřítomen Mikésková Jitka, Mgr. 564 602 415 mikeskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.38 C
nepřítomen Nestrojilová Ivana, Bc., DiS. 564 602 417 nestrojilova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.38 C
nepřítomen Tvrzová Jitka, Mgr. 564 602 218724 650 272tvrzova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.38 C
nepřítomen Vávrová Martina 564 602 215 vavrova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 C
Oddělení majetkoprávní
nepřítomen Mrázková Jana, JUDr.vedoucí oddělení564 602 228724 650 189mrazkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
nepřítomen Brázdilová Helena, Ing. 564 602 282 brazdilova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
nepřítomen Chmela Vlastimil, Ing. 564 602 414724 650 236chmela.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
nepřítomen Dvořák Petr 564 602 227724 650 192dvorak.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
nepřítomen Flekalová Iva, Bc. 564 602 285 flekalova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
nepřítomen Jaroš Marek, Bc. 564 602 193724 650 119jaros.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
nepřítomen Kaplanová Kamila, Mgr. 564 602 416 Kaplanova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
nepřítomen Kezniklová Marie, Ing. 564 602 439 Kezniklova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
nepřítomen Krepčík Petr, Ing. 564 602 413724 650 199krepcik.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
nepřítomen Krška Josef, Ing. 564 602 438 Krska.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
nepřítomen Mazánková Jitka, Bc. 564 602 281734 694 504mazankova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
nepřítomen Slánský Martin, Ing. 564 602 278 slansky.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C
nepřítomen Sýkorová Lenka, Mgr. 564 602 361 sykorova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
nepřítomen Veselá Vlasta, Mgr. 564 602 284 vesela.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C
nepřítomen Zimolová Hana, Ing. 564 602 226724 650 227zimolova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.39 C
Oddělení správy realit
nepřítomen Jozífek Eduard, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 213724 650 132jozifek.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C
nepřítomen Benda Jiří, Ing. 564 602 276724 650 153benda.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C
nepřítomen Berka Zdeněk, Ing. 564 602 205724 650 190berka.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C
nepřítomen Čermák Pavel 564 602 272724 650 167cermak.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C
nepřítomen Homola Oldřich, Ing. 564 602 326724 650 240homola.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C
nepřítomen Janů Radomír, Ing. 564 602 283724 650 175janu.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C
nepřítomen Kalina Jan, Ing. 564 602 419724 650 121kalina.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C
nepřítomen Krejčí Jiří, Ing. 564 602 225724 650 273krejci.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 C
nepřítomen Lukáš Jiří 564 602 362724 650 185lukas.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
nepřítomen Novotný Pavel, Ing. 564 602 221724 650 280novotny.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C
nepřítomen Pausarová Eva, Ing. 564 602 275724 650 247pausarova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Fryšová Iveta, doc.RNDr., Ph.D.vedoucí odboru564 602 546724 650 180frysova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.06
nepřítomen Marková Miroslava 564 602 537 markova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.02
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
nepřítomen Jež Jan, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 563724 650 194jez.jan@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.07
nepřítomen Benešová Pavla, Ing. 564 602 587 benesova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.08
nepřítomen Brücknerová Monika, Ing. 564 602 548 brucknerova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.07
nepřítomen Čížková Zuzana, Ing. 564 602 533 Cizkova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.04
nepřítomen Hodačová Irena, Ing. 564 602 560 hodacova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.08
nepřítomen Marková Monika, Mgr. 564 602 540 Markova.M2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.04
nepřítomen Šedivý Richard, Ing. 564 602 561 sedivy.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.08
nepřítomen Šprynarová Božena 564 602 500 sprynarova.b@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.07
nepřítomen Tlustoš Petr, Mgr. 564 602 588 tlustos.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.04
Oddělení grantových programů
nepřítomen Láníková Eva, Bc.vedoucí oddělení564 602 581724 650 292lanikova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.09
nepřítomen Badalíková Lenka, Mgr. 564 602 552 Badalikova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.13
nepřítomen Bátlová Aneta, Ing. 564 602 545 batlova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.07
nepřítomen Čáp Martin, Bc. 564 602 589 cap.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.09
nepřítomen Fousová Radka, Bc. 564 602 539 Fousova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.10
nepřítomen Kamenická Veronika, Ing. 564 602 553 kamenicka.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.10
nepřítomen Lupač Dočekalová Denisa, Bc. 564 602 551 Docekalova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.08
nepřítomen Novotná Pavla, Bc. 564 602 536 Novotna.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.08
nepřítomen Policarová Jana, DiS. 564 602 585 Policarova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.07
nepřítomen Šloufová Marcela, Bc. 564 602 547 Sloufova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.07
nepřítomen Zítková Alena, Bc. 564 602 535 zitkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.13
Oddělení regionálního rozvoje
nepřítomen Holý Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 538 holy.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.08
nepřítomen Hájková Ivona, Ing. 564 602 534724 650 145hajkova.ivona@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.06
nepřítomen Janoušková Gabriela, Mgr. 564 602 586724 650 276Janouskova.G@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.10
nepřítomen Leligdonová Eva, Mgr. 564 602 559 leligdonova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.10
nepřítomen Loveček Josef 564 602 564 lovecek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.10
nepřítomen Matoušková Lenka, Ing. 564 602 549724 650 278matouskova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.07
nepřítomen Říčan Jan, Ing. 564 602 531724 650 144Rican.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.06
nepřítomen Sklenář Oldřich, Mgr. 564 602 562724 650 149sklenar.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.05
nepřítomen Ustohalová Klára, Ing. 564 602 582 Ustohalova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.09
Oddělení strategického plánování
nepřítomen Vichr Dušan, Mgr.vedoucí oddělení564 602 541724 650 195vichr.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.11
nepřítomen Hrůza Luděk 564 602 543 hruza.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.11
nepřítomen Molák Miloš, Mgr. 564 602 542 molak.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.14
nepřítomen Stejskal Vít, Bc. 564 602 544 Stejskal.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.11
nepřítomen Tomolová Gabriela, Ing. 564 602 554 Tomolova.G@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.14


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Šteklová Ivana, Ing.vedoucí odboru564 602 128724 650 140steklova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 A
nepřítomen Morkusová Markéta, Mgr. 564 602 127724 650 100Morkusova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
nepřítomen Nosková Veronika 564 602 125724 650 157noskova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 A
Oddělení kanceláře hejtmana
nepřítomen Svobodová Kateřina, Bc., MBA,LL.M.vedoucí oddělení564 602 152724 650 156svobodova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 A
nepřítomen Jakoubková Marie 564 602 317724 650 166jakoubkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.19 A
nepřítomen Kratochvílová Marta 564 602 306724 650 249Kratochvilova.Marta@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
nepřítomen Krupičková Renata, Bc. 564 602 373724 650 162krupickova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
nepřítomen Matysová Lenka 564 602 162724 650 152matysova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.14 A
nepřítomen Oulehlová Eva 564 602 132724 650 151oulehlova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.14 A
nepřítomen Panáčková Lucie 564 602 141724 650 155panackova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
nepřítomen Panáčková Tůmová Lucie 564 602 372724 650 160panackova.lucie@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 A
nepřítomen Pospíchalová Petra 564 602 130724 650 159pospichalova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.19 A
nepřítomen Říhová Martina 564 602 142724 650 124rihova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.27 A
nepřítomen Říhová Regina, Bc. 564 602 145724 650 248rihova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 A
nepřítomen Šestáková Lenka 564 602 336724 650 271sestakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.27 A
nepřítomen Váchová Eliška 564 602 138724 650 154vachova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
nepřítomen Murárik Jan, Ing.vedoucí oddělení564 602 131724 650 142murarik.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
nepřítomen Dvořák Pavel, Ing. Bc. 564 602 122724 650 234dvorak.pavel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
nepřítomen Leflerová Iva 564 602 175 leflerova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A
nepřítomen Pohanová Andrea, Bc. 564 602 164 Pohanova.A@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A
nepřítomen Schell Radim, Ing. 564 602 320724 650 235schell.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
Oddělení tiskové
nepřítomen Svatošová Jitka, Ing.vedoucí oddělení564 602 328724 650 123svatosova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 A
nepřítomen Hošek Radim, Ing. 564 602 374724 650 269hosek.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A
nepřítomen Neuwirthová Eva, Ing. 564 602 308724 650 161neuwirthova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 A
Oddělení vnějších vztahů
nepřítomen Čech Zbyněk, Ing.vedoucí oddělení564 602 146724 650 165cech.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A
nepřítomen Rázl Ondřej, Mgr. 564 602 337724 650 270Razl.O@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A
nepřítomen Skála Jan, Mgr. 564 602 367724 650 265skala.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A
nepřítomen Wiche Jiří, Ing. 564 602 338724 650 201Wiche.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Švarcová Věra, JUDr.vedoucí odboru564 602 819724 650 126svarcova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.10 D
nepřítomen Poulová Pavla, Bc. 564 602 841724 650 241poulova.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 D
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb
nepřítomen Sýkora Roman, Bc.vedoucí oddělení564 602 818724 650 281sykora.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
nepřítomen Fejt Martin, Bc. 564 602 836 fejt.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
nepřítomen Holbová Stanislava, Mgr. 564 602 828 holbova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
nepřítomen Krmášková Ludmila 564 602 813 krmaskova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
nepřítomen Kumpa Jakub, Bc. 564 602 820734 694 480kumpa.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
nepřítomen Mikletičová Lenka, Ing. 564 602 858 Mikleticova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
nepřítomen Weber Luděk, Ing. 564 602 835 weber.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.12 D
Oddělení sociální ochrany a prevence
nepřítomen Nápravníková Marie, Ing.vedoucí oddělení564 602 822724 650 217napravnikova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
nepřítomen Badinová Ludmila, Mgr.  734 694 524Badinova.L@kr-vysocina.czJihlava, Pod Příkopem 934/4, 14
nepřítomen Beranová Monika, Mgr. 564 602 845734 694 513Beranova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
nepřítomen Chalupová Kateřina, Mgr. 564 602 859734 694 512chalupova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Hambálková Irena, Mgr. 564 602 844734 283 438Hambalkova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
nepřítomen Jelínek Martin, Mgr. 564 602 848734 694 514jelinek.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
nepřítomen Kafka Jiří, Bc. 564 602 846734 694 525Kafka.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
nepřítomen Krčková Eva, Bc. 564 602 824734 694 520Krckova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Matoušková Ivana, Mgr. Bc. 564 602 823734 694 485matouskova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Nosková Alena, Mgr. 564 602 839724 650 284noskova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Průšová Miluše, DiS. 564 602 842734 694 521Prusova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D
nepřítomen Tvarůžková Ilona, Mgr. 564 602 847734 261 947Tvaruzkova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
Oddělení sociální správy
nepřítomen Šteflová Helena, Mgr.vedoucí oddělení564 602 821724 650 257steflova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
nepřítomen Bartů Lumír, Mgr. 564 602 826734 694 483bartu.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
nepřítomen Komínková Eva, Mgr., DiS. 564 602 850724 650 285kominkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
nepřítomen Křížová Táňa, Mgr. 564 602 811724 650 136krizova.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
nepřítomen Zerza Lukáš, Ing., DiS. 564 602 829 zerza.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.09 D
nepřítomen Žáková Lenka 564 602 809 zakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
Oddělení sociálních služeb
nepřítomen Bína Jiří, Mgr.vedoucí oddělení564 602 817724 650 196bina.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.06 D
nepřítomen Havelková Monika, Bc. 564 602 843 havelkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
nepřítomen Hondlová Lenka, Ing. Mgr. 564 602 816734 694 491hondlova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D
nepřítomen Kaňka Josef 564 602 849 Kanka.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 D
nepřítomen Píbilová Kateřina, Ing. 564 602 807734 694 481pibilova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
nepřítomen Pojerová Pavla 564 602 810 Pojerova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
nepřítomen Přibilová Jitka, Ing. 564 602 837 Pribilova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.11 D
nepřítomen Šálková Dana, Bc. 564 602 838724 650 283salkova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
nepřítomen Šandera Michal, Bc. 564 602 808734 694 488sandera.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
nepřítomen Švanda Petr, Mgr. 564 602 834724 650 288svanda.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
nepřítomen Tvarůžková Olga, Mgr. 564 602 833734 694 490tvaruzkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D
nepřítomen Volavková Erika, Bc., DiS. 564 602 825 volavkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Ubr Kamil, RNDr.vedoucí odboru564 602 946724 650 137ubr.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 211
nepřítomen Herzánová Eva, JUDr. 564 602 956 herzanova.e@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 216
Oddělení financování školství
nepřítomen Vlachová Alena, Ing.vedoucí oddělení564 602 937724 650 112vlachova.a@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 309
nepřítomen Baštová Jitka 564 602 931 bastova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 414
nepřítomen Bromová Inka 564 602 925 bromova.i@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 313
nepřítomen Kafková Jitka 564 602 936 kafkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 415
nepřítomen Krčmová Marie, Bc. 564 602 929 krcmova.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 417
nepřítomen Kučerová Jana 564 602 926 kucerova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 414
nepřítomen Pavelcová Zuzana 564 602 933 pavelcova.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 411
nepřítomen Procházková Olga 564 602 973 prochazkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 417
Oddělení hospodaření krajského školství
nepřítomen Králík Ondřej, Ing.vedoucí oddělení564 602 954724 650 164kralik.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 311
nepřítomen Dolejší Helena 564 602 962 dolejsi.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 412
nepřítomen Dvořáková Vlasta 564 602 963 dvorakova.v@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 412
nepřítomen Hošková Helena 564 602 928 hoskova.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 313
nepřítomen Nevrkla Zdeněk, Ing. 564 602 960 nevrkla.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 415
nepřítomen Procházková Hana 564 602 927 prochazkova.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
Oddělení mládeže a sportu
nepřítomen Kastner Milan, Ing.vedoucí oddělení564 602 971724 650 274kastner.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
nepřítomen Beneš Zdeněk, Ing. 564 602 940724 650 173Benes.Z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
nepřítomen Čermáková Jana, Bc. 564 602 939 cermakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 110
nepřítomen Horký Petr, Mgr. 564 602 941 horky.p@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
nepřítomen Kacetlová Marie, Mgr. 564 602 942 Kacetlova.M@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 108
nepřítomen Němcová Kateřina 564 602 935 nemcova.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 110
Oddělení organizace školství
nepřítomen Stejskal Luboš, Ing.vedoucí oddělení564 602 943724 650 263stejskal.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 210
nepřítomen Hamáčková Petra, Bc. 564 602 951 Hamackova.P@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 312
nepřítomen Johanidesová Olga 564 602 955 johanidesova.o@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 216
nepřítomen Kolčavová Libuše, Mgr. 564 602 957 kolcavova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 310
nepřítomen Koudelová Hana, Mgr. 564 602 949 Koudelova.H@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 312
nepřítomen Látera Karel, Ing. 564 602 944724 650 224latera.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 214
nepřítomen Zelený Vladimír, PaedDr. 564 602 964724 650 210zeleny.v@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 214
Oddělení rozvoje vzdělávání
nepřítomen Hadravová Jana, Ing., MPAvedoucí oddělení564 602 977724 650 131hadravova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 209
nepřítomen Ampapová Eva, DiS. 564 602 945 ampapova.e@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 409
nepřítomen Doleželová Terezie, Mgr. 564 602 958724 650 146dolezelova.t@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 208
nepřítomen Hloušková Zdeňka, Bc. 564 602 950 hlouskova.z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 410
nepřítomen Líbalová Lucie, Mgr. 564 602 930731 632 531libalova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
nepřítomen Nováková Tereza, Ing. 564 602 967734 694 527Novakova.T@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
nepřítomen Pýchová Zuzana, Mgr. 564 602 938731 632 528Pychova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413
nepřítomen Sedmíková Eva, Mgr. 564 602 948734 694 529Sedmikova.E@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
nepřítomen Špinarová Simona, Mgr. 564 602 978734 694 528spinarova.s@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 218
nepřítomen Šprinclová Marie, Mgr. 564 602 947 sprinclova.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 208
nepřítomen Voborská Dita, Mgr. 564 602 952731 632 532Voborska.D@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Svoboda Lubomír, Ing.vedoucí odboru564 602 199724 650 104svoboda.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.22 C
nepřítomen Zezulková Marcela 564 602 198 zezulkova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.23 C
Oddělení stavebního řádu
nepřítomen Dohnal Lubomír, Dr. Ing. et Ing.vedoucí oddělení564 602 197734 694 484Dohnal.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.24 C
nepřítomen Budková Michaela, Ing. 564 602 310 Budkova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
nepřítomen Císařová Ivana, JUDr. 564 602 262 cisarova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C
nepřítomen Dlouhá Alena, Ing. 564 602 269 dlouha.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
nepřítomen Fuchs Jiří 564 602 196 fuchs.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C
nepřítomen Kolman Ivan, Ing. 564 602 210 kolman.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
nepřítomen Kovaříková Jarmila, Ing. 564 602 370 kovarikova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C
nepřítomen Schreiberová Jana, Mgr. 564 602 369 Schreiberova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C
Oddělení územního plánování
nepřítomen Průža Petr, Ing.vedoucí oddělení564 602 211724 650 148pruza.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
nepřítomen Jirásek Petr, Mgr. 564 602 220 Jirasek.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C
nepřítomen Malec Miloslav, Ing. 564 602 271 malec.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C
nepřítomen Ryšavá Lenka, Ing. 564 602 270 rysava.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
nepřítomen Skryja Ondřej, Ing. arch. 564 602 212 skryja.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C
nepřítomen Stloukalová Miroslava, Ing. 564 602 375 stloukalova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 C
nepřítomen Zapletal Marian, Ing. 564 602 371 zapletal.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.09 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Měrtlová Soňa, Ing.vedoucí odboru564 602 450724 650 187mertlova.s@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.13 D
nepřítomen Charvátová Lenka, Mgr. 564 602 451724 650 291charvatova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D
nepřítomen Vítková Renata, Ing. 564 602 458 Vitkova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 D
Oddělení zdravotní péče
nepřítomen Dvořáková Jana, Ing.vedoucí oddělení564 602 470724 650 275dvorakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 D
nepřítomen Eisová Veronika, Ing. 564 602 467 eisova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
nepřítomen Fialová Kateřina, Ing. 564 602 468 Fialova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
nepřítomen Nulíček Jaroslav, Bc. 564 602 469724 650 183nulicek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D
nepřítomen Petrák Jindřich, Ing. 564 602 456725 100 001Petrak.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D
nepřítomen Rytychová Jarmila, Ing. 564 602 466 rytychova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.09 D
nepřítomen Singer Tomáš, Bc. 564 602 455724 650 176Singer.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.08 D
nepřítomen Vorálková Hana, Mgr. 564 602 452 Voralkova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D
Oddělení zdravotní správy
nepřítomen Talpa David, Bc.vedoucí oddělení564 602 461724 650 293talpa.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D
nepřítomen Halačka Tomáš, Ing. 564 602 453 halacka.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04 D
nepřítomen Jílková Lada, Mgr. 564 602 460725 100 002jilkova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 D
nepřítomen Smolíková Zuzana, Bc. 564 602 457734 694 502smolikova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
nepřítomen Šalandová Jitka 564 602 464 salandova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
nepřítomen Šimková Jana 564 602 459 Simkova.J@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.15 D
nepřítomen Šimková Veronika, Ing. 564 602 462734 694 515simkova.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Horná Eva, Ing.vedoucí odboru564 602 512724 650 250horna.e@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.04
nepřítomen Školová Jitka 564 602 502 skolova.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.08
Oddělení integrované prevence
nepřítomen Klečanský Josef, Ing.vedoucí oddělení564 602 525724 650 128klecansky.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.06
nepřítomen Dobrianskij Ivo 564 602 526 dobrianskij.i@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.06
nepřítomen Hávová Šárka, Ing. 564 602 524 Havova.S@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.18
nepřítomen Hrůzová Simona, Ing. 564 602 528 hruzova.s@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.16
nepřítomen Kubát David, Ing. 564 602 529 kubat.d@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.18
nepřítomen Kubátová Petra, Ing. 564 602 514 Kubatova.P@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.06
nepřítomen Růžička Jiří, Ing. 564 602 518 ruzicka.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.16
nepřítomen Vopršal Oldřich, Ing. 564 602 517 voprsal.o@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.18
nepřítomen Žáková Kateřina, Ing. 564 602 515 zakova.k@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.16
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
nepřítomen Bartoš Jiří, Ing.vedoucí oddělení564 602 264724 650 116bartos.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
nepřítomen Gregor Zdeněk, Ing. 564 602 379 Gregor.Z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.27 C
nepřítomen Hobza Tomáš, Ing. 564 602 201 Hobza.T@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
nepřítomen Novotná Jitka, Bc. 564 602 208 Novotna.J2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.27 C
nepřítomen Petrů Ševecová Eva, Ing. 564 602 595 petru.eva@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
nepřítomen Voráček Jaroslav, Ing. 564 602 377724 650 182voracek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
nepřítomen Slouka Roman, JUDr. Mgr.vedoucí oddělení564 602 507724 650 239slouka.r@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.18
nepřítomen Brunová Zdeňka, Mgr. 564 602 505 Brunova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.18
nepřítomen Čadová Markéta, Ing. 564 602 530 Cadova.M@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.04
nepřítomen Fryš Michal, Mgr. 564 602 504724 650 207frys.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.09
nepřítomen Gottfried Jaroslav, Ing. 564 602 510 gottfried.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.03
nepřítomen Kratochvílová Martina, Ing. 564 602 503 kratochvilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.13
nepřítomen Mládek František, Ing. 564 602 513 Mladek.F@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.03
nepřítomen Nováková Jana, Ing. 564 602 575724 650 213Novakova.J2@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.13
nepřítomen Pojerová Jana, Ing. 564 602 509 Pojerova.J@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.13
nepřítomen Santander G. Morávková Dagmar, Ing. 564 602 521 moravkova.dagmar@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.15
nepřítomen Slaninová Jana, Mgr. 564 602 511 slaninova.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.15
nepřítomen Švíková Barbora, Ing. 564 602 590 svikova.b@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.18
nepřítomen Ulrichová Irena 564 602 506 ulrichova.i@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.09
nepřítomen Vacková Dana, Mgr. 564 602 508 vackova.d@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.15
nepřítomen Vopálka Petr, Ing. 564 602 523 vopalka.p@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.03
Oddělení rozvoje a podpory životního prostředí
nepřítomen Joneš Jan, Ing.vedoucí oddělení564 602 501724 650 108jones.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.14
nepřítomen Křivánková Iveta, Ing. 564 602 520 Krivankova.I@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.04
nepřítomen Křížek Milan, Ing. 564 602 527 krizek.m@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.04
nepřítomen Morava Jakub, Bc. 564 602 519724 650 163Morava.J@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.14
nepřítomen Navrátilová Eva, Ing. 564 602 522 navratilova.e@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.14
nepřítomen Švengrová Denisa, Ing. 564 602 516 Svengrova.D@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.14
Oddělení vodního hospodářství
nepřítomen Mikyna Jaroslav, Mgr.vedoucí oddělení564 602 267724 650 117mikyna.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.43 C
nepřítomen Bláhová Jana, Ing. 564 602 576724 650 251blahova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.28 C
nepřítomen Drápela Martin, Ing. 564 602 207724 650 134drapela.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C
nepřítomen Olšanová Iva 564 602 266724 650 216olsanova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C
nepřítomen Pavouková Jaroslava, Ing. 564 602 596724 650 252pavoukova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.28 C
nepřítomen Pokorná Pavlína, Ing. 564 602 368724 650 253pokorna.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.29 C
nepřítomen Straková Radka, Ing. 564 602 593724 650 254strakova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.29 C
nepřítomen Zvolánek Radek, Ing. 564 602 363724 650 130zvolanek.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C
Oddělení zemědělství
nepřítomen Merunková Jitka, Ing. Bc.vedoucí oddělení564 602 365724 650 171merunkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C
nepřítomen Kuřátková Jana 564 602 268 kuratkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C
nepřítomen Teplá Ivana, Ing. 564 602 263 tepla.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C
nepřítomen Vondrová Lenka, Ing. 564 602 209734 694 492Vondrova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Šmídová Ivana, Ing.vedoucí oddělení564 602 253724 650 178smidova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Baráková Lenka 564 602 123 barakova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Bečková Marie 564 602 155 Beckova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Bouzková Bohuslava 564 602 360 bouzkova.b@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Brabencová Dita, Ing. 564 602 345 brabencova.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Coufalová Eva 564 602 101 coufalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Dufková Iveta 564 602 343 dufkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A
nepřítomen Grubauer Milan 564 602 396724 650 135grubauer.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C
nepřítomen Hanus Vlastimil 564 602 332724 650 174hanus.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.17 A
nepřítomen Jelínek Petr 564 602 321724 650 129jelinek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.13 A
nepřítomen Novák Daniel 564 602 312724 650 286novak.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C
nepřítomen Petreková Iva 564 602 118 Petrekova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A
nepřítomen Pospíchal Martin 564 602 313724 650 268Pospichal.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.15 C
nepřítomen Svěráková Jitka 564 602 297 sverakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Šeredová Hana 564 602 359 seredova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.20 A
nepřítomen Štefl Jiří 564 602 397724 650 168stefl.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C
nepřítomen Vokurková Alena 564 602 343 vokurkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A
nepřítomen Vostál Roman 564 602 194724 650 113vostal.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C
nepřítomen Zálešák Libor 564 602 395724 650 230zalesak.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Tesařová Kateřina, Ing.vedoucí oddělení564 602 108724 650 267tesarova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D
nepřítomen Bednářová Radka, Ing. 564 602 134 Bednarova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D
nepřítomen Brtnická Lenka, Ing. 564 602 112 brtnicka.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Marek David, Mgr.vedoucí oddělení564 602 183724 650 246marek.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D
nepřítomen Fikarová Eva, Ing. 564 602 102 fikarova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
nepřítomen Fortelná Iva, Ing. 564 602 476 fortelna.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D
nepřítomen Houfová Eva, Bc. 564 602 180 houfova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 D
nepřítomen Kuchařová Alena, JUDr. 564 602 258724 650 181kucharova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.03 D
nepřítomen Kűhtreiberová Jana, Ing. 564 602 153 kuhtreiberova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
nepřítomen Novák Jindřich, Mgr. 564 602 182 novak.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D
nepřítomen Schimmerová Ivana, Mgr. 564 602 179 schimmerova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 D
nepřítomen Schwammenhőferová Andrea, Ing. Bc. 564 602 376 schwammenhoferova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D
nepřítomen Sedláčková Helena, Bc. 564 602 115 sedlackova.h@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.11 A
nepřítomen Valjentová Pavlína, Mgr. 564 602 475 Valjentova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D
nepřítomen Vobůrková Michaela, Mgr. 564 602 298 Voburkova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Kotrba Karel, Mgr., MScvedoucí oddělení564 602 299732 213 114kotrba.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.25 C
nepřítomen Magrot Miroslav, JUDr. 564 602 185 magrot.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C
nepřítomen Pospíchalová Jana 564 602 443 pospichalova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C
nepřítomen Ryšková Jarmila, Ing. 564 602 184 ryskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.24 C
nepřítomen Trtík Daniel, Mgr. 564 602 444 trtik.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C
nepřítomen Zajíčková Jiřina, Bc. 564 602 174 zajickova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.24 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Hanáková Kosourová Ivana, Ing.,Bc., DiS.vedoucí oddělení564 602 107724 650 243kosourova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
nepřítomen Činčárová Jana 564 602 151 cincarova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
nepřítomen Dočkalová Jana 564 602 143 dockalova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
nepřítomen Menclová Eva 564 602 149 Menclova.E@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
nepřítomen Navrátilová Marcela 564 602 105 navratilova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B
nepřítomen Nohová Denisa, Bc. 564 602 418 Nohova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B
nepřítomen Plachá Eva, Ing. 564 602 106 placha.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Rydvalová Eva, Mgr.vedoucí oddělení564 602 195724 650 101rydvalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C
nepřítomen Smolíková Vlasta, Mgr. 564 602 187 Smolikova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C
nepřítomen Studýnka Tomáš, Mgr. 564 602 188 studynka.t@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.07 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz