Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Váňová Kamila 564 602 234 vanova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.29 C
Oddělení investiční a správy komunikací
nepřítomen Valenta Lukáš, Ing. 564 602 387 Valenta.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.28 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Vostálová Marie 564 602 231 vostalova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.24 C
Oddělení financování a výkaznictví obcí
nepřítomen Karásková Jana 564 602 240 karaskova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
nepřítomen Vídenská Jana 564 602 242 videnska.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.32 C
nepřítomen Vrzalová Marie 564 602 206 vrzalova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C
Oddělení rozpočtu a financování
nepřítomen Vrtalová Eva 564 602 277 vrtalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C
Oddělení účetnictví
nepřítomen Vlková Jana, Bc. 564 602 389 vlkova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy sítě
nepřítomen Vaněk Petr, Ing. 564 602 347724 650 191vanek.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.13 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení přezkoumání hospodaření obcí
nepřítomen Vaníčková Helena, DiS. 564 602 573724 650 261vanickova.h@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.10
nepřítomen Vecheta Michael, Ing. 564 602 718724 650 259Vecheta.M@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.04


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Vondráková Zuzana, Ing. 564 602 353 vondrakova.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.25 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Vávrová Martina 564 602 215 vavrova.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.23 C
Oddělení majetkoprávní
přítomen Veselá Vlasta, Mgr. 564 602 284 vesela.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.07 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení strategického plánování
nepřítomen Vichr Dušan, Mgr.vedoucí oddělení564 602 541724 650 195vichr.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.11


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
nepřítomen Váchová Eliška 564 602 138724 650 154vachova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociálních služeb
nepřítomen Volavková Erika, Bc., DiS. 564 602 825 volavkova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.04a D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování školství
nepřítomen Vlachová Alena, Ing.vedoucí oddělení564 602 937724 650 112vlachova.a@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 309
Oddělení rozvoje vzdělávání
nepřítomen Voborská Dita, Mgr. 564 602 952 Voborska.D@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Vítková Renata, Ing. 564 602 458 Vitkova.R@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.14 D
Oddělení zdravotní péče
nepřítomen Vorálková Hana, Mgr. 564 602 452 Voralkova.H@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.10 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
nepřítomen Vopršal Oldřich, Ing. 564 602 517 voprsal.o@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.18
Oddělení lesního hospodářství a myslivosti
nepřítomen Voráček Jaroslav, Ing. 564 602 377724 650 182voracek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.26 C
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
nepřítomen Vacková Dana, Mgr. 564 602 508 vackova.d@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 1.15
nepřítomen Vopálka Petr, Ing. 564 602 523 vopalka.p@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.03
Oddělení zemědělství
nepřítomen Vondrová Lenka, Ing. 564 602 209734 694 492Vondrova.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Vokurková Alena 564 602 343 vokurkova.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A
nepřítomen Vostál Roman 564 602 194724 650 113vostal.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 0.33 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Valjentová Pavlína, Mgr. 564 602 475 Valjentova.P@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.06 D
nepřítomen Vobůrková Michaela, Mgr. 564 602 298 Voburkova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.07 D


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz