Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení účetnictví
nepřítomen Urbanová Lenka 564 602 236 urbanova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.26 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení regionálního rozvoje
nepřítomen Ustohalová Klára, Ing. 564 602 582 Ustohalova.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.09


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Ubr Kamil, RNDr.vedoucí odboru564 602 946724 650 137ubr.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 211


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
nepřítomen Ulrichová Irena 564 602 506 ulrichova.i@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.09


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz