Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení rozpočtu a financování
nepřítomen Tesařová Renáta, Bc. 564 602 190 tesarova.r@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.21 C
nepřítomen Tulis Pavel, Ing. Bc. 564 602 384734 694 511tulis.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.22 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy GIS
nepřítomen Tejkal Martin, Ing., Ph.D. 564 602 160 tejkal.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Tvrzová Jitka, Mgr. 564 602 218724 650 272tvrzova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.38 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
nepřítomen Tlustoš Petr, Mgr. 564 602 588 tlustos.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.04
Oddělení strategického plánování
nepřítomen Tomolová Gabriela, Ing. 564 602 554 Tomolova.G@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.14


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
nepřítomen Tvarůžková Ilona, Mgr. 564 602 847734 261 947Tvaruzkova.I@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 D
Oddělení sociálních služeb
nepřítomen Tvarůžková Olga, Mgr. 564 602 833734 694 490tvaruzkova.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.15 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní správy
přítomen Talpa David, Bc.vedoucí oddělení564 602 461724 650 293talpa.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zemědělství
nepřítomen Teplá Ivana, Ing. 564 602 263 tepla.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.44 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Tesařová Kateřina, Ing.vedoucí oddělení564 602 108724 650 267tesarova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Trtík Daniel, Mgr. 564 602 444 trtik.d@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.26 C


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz