Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Lisa Karel, Ing. 564 602 339724 650 290Lisa.Karel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.04 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení investiční a správy komunikací
nepřítomen Liška Karel, Ing. 564 602 216724 650 221Liska.K@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.29 C
nepřítomen Lojda Jiří, Mgr. Ing. 564 602 217724 650 197lojda.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.31 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
nepřítomen Landová Jana 564 602 570724 650 206landova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.30 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy databází a aplikací
nepřítomen Lysa Milan, Bc. 564 602 323724 650 282lysa.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Labudová Alena, JUDr. 564 602 717724 650 198labudova.a@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.09


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kultury
nepřítomen Landsmanová Veronika 564 602 295 Landsmanova.V@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy realit
nepřítomen Lukáš Jiří 564 602 362724 650 185lukas.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
nepřítomen Láníková Eva, Bc.vedoucí oddělení564 602 581724 650 292lanikova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.09
nepřítomen Lupač Dočekalová Denisa, Bc. 564 602 551 Docekalova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.08
Oddělení regionálního rozvoje
nepřítomen Leligdonová Eva, Mgr. 564 602 559 leligdonova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.10
nepřítomen Loveček Josef 564 602 564 lovecek.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 1.10


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
nepřítomen Leflerová Iva 564 602 175 leflerova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení organizace školství
nepřítomen Látera Karel, Ing. 564 602 944724 650 224latera.k@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 214
Oddělení rozvoje vzdělávání
nepřítomen Líbalová Lucie, Mgr. 564 602 930731 632 531libalova.l@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 413


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz