Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení investiční a správy komunikací
nepřítomen Dokulil Miroslav, Ing. 564 602 222734 694 517dokulil.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.29 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení financování a výkaznictví obcí
nepřítomen Dvořáková Iva 564 602 224 dvorakova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 4.31 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení veřejnosprávní kontroly
nepřítomen Ďásková Iva, Ing.vedoucí oddělení564 602 702724 650 200daskova.i@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 2.09


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kultury
nepřítomen Strnadová Iva, Bc., DiS. 564 602 260 strnadova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
nepřítomen Dvořák Petr 564 602 227724 650 192dvorak.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení grantových programů
nepřítomen Lupač Dočekalová Denisa, Bc. 564 602 551 Docekalova.D@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.14


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti
nepřítomen Dvořák Pavel, Ing. Bc. 564 602 122724 650 234dvorak.pavel@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 A
nepřítomen Leflerová Iva 564 602 175 leflerova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.17 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení hospodaření krajského školství
nepřítomen Dolejší Helena 564 602 962 dolejsi.h@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 412
nepřítomen Dvořáková Vlasta 564 602 963 dvorakova.v@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 412
Oddělení rozvoje vzdělávání
nepřítomen Doleželová Terezie, Mgr. 564 602 958724 650 146dolezelova.t@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 208
nepřítomen Šprinclová Marie, Mgr. 564 602 947 sprinclova.m@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 208


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
nepřítomen Dohnal Lubomír, Dr. Ing. et Ing.vedoucí oddělení564 602 197734 694 484Dohnal.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.24 C
nepřítomen Dlouhá Alena, Ing. 564 602 269 dlouha.a@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.06 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení zdravotní péče
nepřítomen Dvořáková Jana, Ing.vedoucí oddělení564 602 470724 650 275dvorakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.11 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení integrované prevence
nepřítomen Dobrianskij Ivo 564 602 526 dobrianskij.i@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.06
Oddělení vodního hospodářství
nepřítomen Drápela Martin, Ing. 564 602 207724 650 134drapela.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.41 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Dufková Iveta 564 602 343 dufkova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.08 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Brtnická Lenka, Ing. 564 602 112 brtnicka.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.16 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Dočkalová Jana 564 602 143 dockalova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz