Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení dopravní obslužnosti
nepřítomen Caha Lukáš, Bc. 564 602 380 Caha.L@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.31 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
přítomen Chvátalová Martina, Ing. 564 602 233 Chvatalova.M@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.05 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení správy databází a aplikací
nepřítomen Čermák Petr 564 602 316 Cermak.P2@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.07 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení památkové péče
nepřítomen Čermáková Olga, Ing. arch.vedoucí oddělení564 602 351724 650 212cermakova.o@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.18 B


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení majetkoprávní
nepřítomen Chmela Vlastimil, Ing. 564 602 414724 650 236chmela.v@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.25 C
Oddělení správy realit
nepřítomen Čermák Pavel 564 602 272724 650 167cermak.p@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.21 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU
nepřítomen Čížková Zuzana, Ing. 564 602 533 Cizkova.Z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 3.04
Oddělení grantových programů
nepřítomen Čáp Martin, Bc. 564 602 589 cap.m@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1936/16, 2.09


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení kanceláře hejtmana
nepřítomen Oulehlová Eva 564 602 132724 650 151oulehlova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.14 A
Oddělení vnějších vztahů
nepřítomen Čech Zbyněk, Ing.vedoucí oddělení564 602 146724 650 165cech.z@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.22 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení sociální ochrany a prevence
nepřítomen Chalupová Kateřina, Mgr. 564 602 859734 694 512chalupova.k@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.08 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení mládeže a sportu
nepřítomen Čermáková Jana, Bc. 564 602 939 cermakova.j@kr-vysocina.czJihlava, Věžní 4284/28, 110


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení stavebního řádu
nepřítomen Císařová Ivana, JUDr. 564 602 262 cisarova.i@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.25 C


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Charvátová Lenka, Mgr. 564 602 451724 650 291charvatova.l@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 3.12 D


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA
přítomen Čadová Markéta, Ing. 564 602 530 Cadova.M@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1876/24, 2.04


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Coufalová Eva 564 602 101 coufalova.e@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 1.12 A


jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
nepřítomen Činčárová Jana 564 602 151 cincarova.j@kr-vysocina.czJihlava, Žižkova 1882/57, 2.18 B


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz