Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 111, email: posta@kr-vysocina.cz, Skype: kruvysocina

Legenda:  přítomenpřítomen    nepřítomennepřítomen    přítomen mimo kancelářpřítomen mimo kancelář    vzdálený přístupvzdálený přístup

jménofunkcetelefonmobile-mailsídlo kancelář
Oddělení veřejnosprávní kontroly
nepřítomen Machyán Jan, Mgr. 564 602 711724 650 220machyan.j@kr-vysocina.czJihlava, Seifertova 1875/26, 1.05


jménozařazenítelefonmobile-mail
Mach Josef Dopravní komise 777 292 376info@osovabityska.cz
Mácha Jan Komise pro zemědělství 775 988 011reditel.statek@pel.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33   Jihlava © 2002–2007 webmaster@kr-vysocina.cz