Znalostní cesta Taiwan 2023 - přihlašovací formulář

Kraj Vysočina pořádá Technologickou znalostní cestu na Taiwan 2023 jako benefit pro maximálně 8 nejaktivnějších středoškoláků či středoškolaček z Kraje Vysočina.

Znalostní cesta se uskuteční ve dnech 19.3. – 29.3. 2023 a veškeré náklady (letenky, ubytování, doprava na místě, stravování), kromě cestovního pojištění, hradí Kraj Vysočina.

Předběžný program ke stažení zde.

Výběr účastníků bude proveden na základě informací z tohoto formuláře a následným pohovorem s výběrovou komisí Kraje Vysočina, které předsedá RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje.

Podmínky účasti: min. 18. let, samostatnost, výborné studijní výsledky, zapojení do mimoškolních projektů, aktivní komunikace v angličtině.

Přihlášky vyplňte do 3. 2. 2023 14:00
Ústní pohovory budou probíhat v průběhu února 2023.
Kontaktní osoba: Václav Jáchim, e-mail: jachim.v@kr-vysocina.cz, telefon: +420 724 650 203
Podmínky účasti:
Maximální délka textu je 500 znaků
Maximální délka textu je 500 znaků
Maximální délka textu je 500 znaků
 

© 2022 Kraj Vysočina