Hlasování bylo ukončeno 31.3.2015.
Nyní probíhá ověřování hlasování a sčítání písemných hlasů.