Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-83

ZK-06-2017-83.doc  ZK-06-2017-83pr01.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíZK-06-2017-83
NázevNávrh na uzavření smlouvy o zajištění ubytování a stravování sportovní výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 v Pardubickém kraji
Zpracoval I. Mach, M. Kastner
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy s Pardubickým krajem umožňující účast krajské výpravy na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018.
Rada Kraje Vysočina schválila dne 7. 3. 2017 usnesením č. 0437/09/2017/RK účast výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR ve dnech
28. 1. - 2. 2. 2018 v Pardubickém kraji (dále jen ZODM 2018) a uložila odboru školství, mládeže a sportu zajistit organizaci účasti výpravy Kraje Vysočina na této akci. S touto akcí jsou spojené mimo jiné náklady nutné na zajištění komplexní účasti krajské výpravy (zejména ubytování a stravování). Tyto náklady jsou hrazeny ze strany účastnických krajů, které výpravy vysílají. Podmínky zajištění účasti výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 jsou uvedeny ve smlouvě (viz materiál ZK-06-2017-83, př. 1).
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu, navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít s Pardubickým krajem smlouvu o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 dle materiálu ZK-06-2017-83, př. 1.

Dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji.
StanoviskaUsnesením č. 1906/34/2017/RK ze dne 24. 10. 2017 rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 dle materiálu RK-34-2017-68, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zajištění ubytování a stravování výpravy Kraje Vysočina na ZODM 2018 dle materiálu ZK-06-2017-83, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 2018- 2- 2
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz