Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-82

ZK-06-2017-82.doc  ZK-06-2017-82pr01.doc  ZK-06-2017-82pr02.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíZK-06-2017-82
NázevZměny ve zřizovacích listinách
Zpracoval K. Ubr, Z. Hloušková, J. Hadravová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuObsahem materiálu je řešení hospodaření s movitým majetkem Kraje Vysočina a úprava zřizovací listiny po sloučení příspěvkových organizací.
Dne 9. 5. 2017 usnesením č. 0219/03/2017/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o sloučení následujících příspěvkových organizací:
- Odborného učiliště a Praktické školy Černovice, Mariánské náměstí 72. a
- Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, která se stala přejímající organizací pod stejným názvem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť a dnem sloučení (1. 7. 2017) na ni přešly všechna práva a závazky, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů.
Na základě schváleného rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací zpracoval OŠMS dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, který aktualizuje vymezení majetku, který se organizaci předává k hospodaření a k jejímu vlastnímu hospodářskému využití.
Dále je předkládán návrh na úpravy zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, v souvislosti s projektem Vybudování centra zemědělského vzdělávání .
Návrh řešení V materiálu ZK-06-2017-82, př. 1 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť obsahující aktualizaci vymezení majetku ve zřizovací listině.
V materiálu ZK-06-2017-82, př. 2 je předložen návrh Dodatku č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 doplnění přílohy č. 2 zřizovací listiny.
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje tyto dodatky zřizovacích listin schválit.
Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvu kraje je vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.
StanoviskaRada kraje usnesením 1910/34/2017/RK na svém jednání dne 24. 10. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu RK-34-2017-72, př. 1;
* Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu RK-34-2017-72, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* Dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu ZK-06-2017-82, př. 1;
* Dodatek č. 30 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-06-2017-82, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 11. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz