Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2017-74

ZK-06-2017-74.doc  ZK-06-2017-74pr01.pdf  ZK-06-2017-74pr02.xls
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-06-2017-74
NázevPředložení projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu
Zpracoval R. Žižka
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán zastupitelstvu kraje z důvodu schválení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu do Fondu malých projektů, který je součástí operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014 - 2020. Projekt může získat podporu až 85% způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Základním předpokladem úspěchu žádosti o podporu je přeshraniční dopad projektového záměru.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina vytipoval projektový záměr výměny zkušeností v oblasti silničního hospodářství v česko-rakouském příhraničním regionu, který má za cíl prohloubení a zapojení odpovědných pracovníků samosprávných celků i provozních pracovníků správy a údržby silnic v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku do předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe, které povede ke zvyšování jejich pracovních kompetencí. Plánovanými aktivitami bude uspořádání dvou výměnných workshopů a odborné konference v oblasti silničního hospodářství. Tento záměr byl projednáván se zástupci Úřadu dolnorakouské zemské vlády, kteří zastupují projektového partnera - Dolní Rakousko. Povinné údaje dle Metodiky projektového řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina jsou uvedeny v materiálu ZK-06-2017-74, př. 1.
Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 350 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
StanoviskaRada kraje svým usnesením č. 1867/34/2017/RK ze dne 24. 10. 2017 rozhodla předložit projekt Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu do Fondu malých projektů; doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 350 000,- Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.

V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací (03/2017) jsou stanoviska uvedena v materiálu ZK-06-2017-74, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 350 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 6. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz